Årsmøte 2024

Her vil vi legge ut dokumenter til årsmøtet for dugnadsåret 2023. Alle dokumenter vil bli publisert her før årsmøtet, så sjekk innom siden hvis du ikke finner alt her.

Innkalling skal være sendt på epost separat til alle som er registrert med innbetaling av kontingent for 2023 og 2024. Ta kontakt hvis du ikke har fått innkalling. Stemmerett har bare de som har betalt medlemskontingent for 2024 før møtet begynner.