Bli medlem – vi trenger din støtte!

Alle som betaler for medlemskap får en årbok for det året de betaler kontingent for.

BFM 66.01 lyntogets venner er en frivillig forening (Org nr. 825 946 802). Vårt eneste formål er å pusse opp BFM 66.01 og få den fremvist for publikum. Selv om det er Norsk Jernbanemuseum som eier dette siste gjenværende eksemplaret av «lyntoget», er det venneforeningen som betaler alle utgifter i restaureringen av vogna.

Vi er derfor avhengig av all støtte vi kan få, i form av gaver, betalende medlemmer og dugnadsarbeid på Hamar i løpet av året.