Tilstanden til Norsk Jernbanemuseums BFM 66.01 forverres nå hurtig. Dette “lyntoget” med historie fra norsk industridesign, samferdselshistorie og 2. verdenskrig, har i de siste årene blitt utsatt for hyppig hærverk ved sin nåværende plassering på Elverum. Den måtte således flyttes umiddelbart og restaureres for fremtiden. Onsdag den 20. januar 2021 fikk vi sørget for at motorvogna ble fraktet fra Elverum til Norsk Jernbanemuseums område på Hamar, og i november 2021 ble den fraktet ned til museet hvor den vil bli stående under tak. Men vi kan ikke gi oss med dette. Vogna trenger nye vinduer, og må pusses opp både innvendig og utvendig. For å få til dette trenger vi både penger og dugnadshjelp!

Foreningen BM 66 Lyntogets Venner er en ideell organisasjon som har eneste formål å arbeide aktivt med å bidra til bevaring, restaurering og planer for fremtidig fremvisning av BFM 66.01 for publikum. Vårt organisasjonsnummer er 825 946 802 og man kan støtte foreningen via Grasrotandelen på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=825946802

Du kan også melde deg inn via skjemaet på forsiden, og betale kr. 200 i medlemskontingent til konto 2220.36.96381 (eller Vipps 649223). Alle som betaler kontingent får tilsendt en årbok for det året da de har betalt medlemskontingenten. Betaler du i løpet av 2020, får du tilsendt årbok for 2020, betaler du i 2021 får du tilsendt årbok for 2021 osv.

Med flest mulig medlemmer vil vi vise ovenfor Norsk Jernbanemuseum at det er stor interesse for å bevare dette unike museumsobjektet i norsk jernbanehistorie.

Bildet på forsiden viser «lyntoget» type 66 med nettopp den bevarte motorvogna BFM 66.01 i front, på sin siste ferd ved Kjose langs Farrisstredet i 1977. Foto: Jan Olsson.