Om Venneforeningen

Tilstanden til Norsk Jernbanemuseums BFM 66.01 ble hurtig forverret rundt 2016-2020. Dette en gang så populære “lyntoget” med historie fra norsk industridesign, samferdselshistorie og 2. verdenskrig, ble i denne perioden utsatt for alvorlig hærverk ved sin daværende plassering på Elverum. Den måtte flyttes umiddelbart og restaureres for fremtiden, var en gruppe entusiasters oppfatning da det ble innkalt til en samling ved toget i august 2020.

Vi dannet dermed en venneforening som skulle være en ideell organisasjon med eneste formål å arbeide aktivt med å bidra til bevaring, restaurering og planer for fremtidig fremvisning av BFM 66.01 for publikum.

Onsdag den 20. januar 2021 fikk vi sørget for at museet fikk flyttet motorvogna fra Elverum til Norsk Jernbanemuseums område på Hamar, og i november 2021 ble den fraktet ned til museet hvor den etter hvert ville bli stående under tak.

BFM 66.01 flyttet ned til museet og påsatt nye presenninger for lagring vinteren 2021.

Men vi ga oss ikke med dette. Vogna trengte nye vinduer, og må pusses opp både innvendig og utvendig. For å få til dette løpende arbeidet trenger vi både penger og dugnadshjelp!

Vårt organisasjonsnummer er 825 946 802 og man kan støtte foreningen via Grasrotandelen | Norsk Tipping (norsk-tipping.no) eller gi pengegaver til VIPPS nr. 726670. Du kan komme rett til disse tjenestene ved å skanne koden med din mobil eller peke kmaeraet mot QR-kodene til høre på denne siden.

Du kan også melde deg inn via skjemaet på siden for å bli medlem, og betale kr. 250 i medlemskontingent til konto 2220.36.96381 (eller Vipps 649214). Alle som betaler kontingent får tilsendt en årbok for det året da de har betalt medlemskontingenten. Betaler du i løpet av 2024, får du tilsendt årbok for 2024, betaler du i 2023 får du tilsendt årbok for 2023 osv.

Med flest mulig medlemmer vil vi vise ovenfor Norsk Jernbanemuseum at det er stor interesse for å bevare dette unike museumsobjektet i norsk jernbanehistorie.

Bildet viser «lyntoget» type 66 med nettopp den bevarte motorvogna BFM 66.01 i front, på sin siste ferd ved Kjose langs Farrisstredet i 1977. Foto: Jan Olsson.