Alle som betaler for medlemskap får en årbok for det året de betaler kontingent for.

BM 66 Lyntogets Venner er en frivillig forening (Org nr. 825 946 802). Vårt eneste formål er å pusse opp BFM 66.01 og få den fremvist for publikum. Selv om det er Norsk Jernbanemuseum som eier dette siste gjenværende eksemplaret av «lyntoget», er det foreningen BM 66 Lyntogets Venner som må stå for utgifter og restaurering av vogna. Vi trenger derfor all støtte vi kan få, i form av betalende medlemmer og dugnadsarbeid på Hamar i løpet av året.