Medlemskap

Støtt arbeidet, du også!

Foreningen BFM 66.01 lyntogets venner er en 100% ideell organisasjon som jobber etter frivillighetsprinsippet, hvor restaureringen foregår på dugnad. Norsk Jernbanemuseum eier motorvogn BFM 66.01, men foreningen har fått oppdraget i å utføre restaureringen. Vi må også dekke alle utgifter til restaureringen selv, og er helt avhengig av økonomisk støtte.

Du kan bidra på flere måter