Norsk Jernbanemuseum fikk flyttet motorvogna ned til museumstomta den torsdag den 18.november 2021. Her vil den bli lagret under tak for fremtiden, hvor foreningen kan jobbe i tørre omgivelser med oppussing.

Foreningen får også stadig donert gjenstander til arbeidet, og vi har hatt dugnader hvor vi har ryddet inne i vogna for å få bedre oversikt og at det er tryggere å oppholde seg inne i vogna.

Vi trenger flere til å delta på dugnad! Det er mange oppgaver, og de fleste kan utføres av alle. Det er en del rydding, vasking, snekring og maling som skal gjøres. Ta kontakt med foreningen, så kan du bli invitert til [ bli med en tur neste gang vi skal jobbe på vogna!

Arild Krosby, tlf. 934 11 167

Pelle Korsmo, tlf. 900 37 945