Aktuelt

Status august 2020

Venneforeningen har hatt møte med jernbanemuseet og fremlagt en rapport med flere konkrete forslag til nytt oppholdssted og visjoner for fremtiden. Jernbanemuseet har således vedtatt at vogna skal flyttes allerede i høst. Som medlem vil du få innsyn i rapporten og bli informert når det skjer noe i forbindelse med bevaringen av BFM 66.01.